AquaFlanders jaarverslag 2023

Voorwoord

De Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders zorgen voor kwaliteitsvol en betaalbaar water dat altijd in voldoende mate beschikbaar is voor iedereen in Vlaanderen. Daarnaast bouwen we mee aan een klimaatbestendige en schone leefomgeving waarin water opnieuw de plaats krijg dat het verdient, zonder een bedreiging te vormen. Dat doen we dag in dag uit op een toekomstgerichte manier via intense onderlinge samenwerking.

Voorwoord B. Vermeulen

Dat doen we bovendien in een sterk wijzigende context. Het veranderende klimaat en menselijke activiteiten zetten water onder druk. Zowel een tekort aan water als wateroverlast vormen acute, strategische uitdagingen waar we niet omheen kunnen.

Er zijn enerzijds meer langdurig droge periodes en anderzijds periodes met intense neerslag, vaak met wateroverlast tot gevolg. Daarnaast daalt het gemiddelde kraanwaterverbruik, maar is er een piekvraag in droogteperiodes.

Zowel het openbare waterdistributienet als de rioleringsinfrastructuur stemmen we af op deze nieuwe realiteit. We werken onder meer aan brondiversificatie, bergen water en houden het vast volgens een heldere visie en focussen sterk op het behoud van de zuiverheid van onze waterbronnen.

Deze aanpassingen vragen om verhoogde en versnelde investeringen zowel in de drinkwater- als in de rioolinfrastructuur. Tegelijk is het belangrijk dat water betaalbaar blijft en dat er een billijke verdeling is van de lasten voor deze kritieke infrastructuur. Daarom denken we als sector na over een aangepaste, toekomstgerichte financiering.

De Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders bieden vandaag al oplossingen voor de hierboven vernoemde uitdagingen. We stelden een ambitieus actieplan op dat in volle uitvoering is. Dat zet sterk in op doorgedreven samenwerking en verbeterkansen benutten waar mogelijk. Dit doen we binnen de sector en met alle partners die op een constructieve manier meewerken aan klimaatrobuuste watersystemen. Zo boeken we maximaal resultaat op een efficiënte manier.

Met het oog op de verkiezingen in 2024 stelden we ook een memorandum op voor toekomstige beleidsmakers met een aantal belangrijke aandachtspunten en voorstellen.

In dit activiteitenverslag blikken we terug op onze realisaties van het afgelopen jaar. Ik wens u alvast veel leesgenot.

Brecht Vermeulen
Voorzitter AquaFlanders

Quote C. Heyrman

“In 2023 viel meer neerslag dan gemiddeld. De daaruit volgende wateroverlast toont aan dat klimaatrobuuste oplossingen rekening moeten houden met perioden van te veel water én met perioden van te weinig water.”

- Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

2023 in cijfers

6

Waterbedrijven

346,5 miljoen m3

Totaal geproduceerd drinkwater

84 l/dag

Kraanwater per persoon

79 / 300

Gemeenten zijn zelf rioolbeheerder

108 / 300

Gemeenten besteden rioolbeheer uit aan waterbedrijf

94.286

Uitgevoerde keuringen
icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite