Facilitator

We vergroten de efficiƫntie en effectiviteit van gevoerde acties door samenwerking tussen stakeholders van het integrale waterbeheer te stimuleren. We streven naar complementariteit, optimaliseren informatiestromen en -afstemming, bevorderen initiatieven, stimuleren innovatie en verspreiden kennis.

Door capaciteitsopbouw bij onze leden te faciliteren werken we aan de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam, eigentijds en toekomstgericht waterbeleid. We steunen onze leden met overleg, ervaringsuitwisseling, onderzoek, communicatie, kennisopbouw en dienstverlening. Zo helpen we hen om de watergerelateerde duurzaamheidsdoelstellingen en de doelstellingen van de Blue Deal te realiseren.

Binnen AquaFlanders zijn thematische werkgroepen actief met experts van de waterbedrijven en rioolbeheerders. De rol van facilitator die AquaFlanders vervult, vormt de basis voor heel wat initiatieven vanuit de sector. Op basis van de input vanuit de werkgroepen geven we bovendien onze andere vijf rollen vorm.

icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite