Kwaliteitsbewaker

We bewaken de kwaliteit in de hele watersector. Vanuit deze rol zorgen we voor de keuringen van drinkwater- en afvalwateraansluitingen en vaardigen we technische voorschriften uit. Daarbij is maximale transparantie van de dienstverlening binnen de hele sector het streefdoel.

Kwaliteitsmanagement keuringen

Goede kwaliteit van het kraanwater is onze hoogste prioriteit. AquaFlanders stelt dan ook hoge eisen op vlak van keuringen. In het kader van onze rol als organisator van watergerelateerde keuringen voeren we een kwaliteitsmanagementsysteem in lijn met ISO 17020. Zo streven we ernaar om aan de eisen en verwachtingen van klanten te voldoen.

Opleidingscentrum

AquaFlanders is een opleidingscentrum met de ambitie om uit te groeien tot het competentiecentrum voor water in Vlaanderen. Een centrum waar iedereen terecht kan om specifieke en noodzakelijke competenties op het vlak van water te verwerven. Dit om de ambitieuze doelstellingen van de Blue Deal met succes te realiseren.

Processen optimaliseren

De Vlaamse waterbedrijven vinden het belangrijk om continu de eigen werking en middelen te optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Deze prestatie- en efficiƫntievergelijkingen organiseren we binnen AquaFlanders. Daarbij leggen we de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar en nemen deze onder de loep. Afspraken leggen we vast in een protocol met de WaterRegulator, de waterbedrijven en AquaFlanders. De WaterRegulator volgt het protocollen mee op, formuleert aanbevelingen en ziet toe op de actieplannen die voortkomen uit de procesbenchmarks.

icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite