Dienstverlener

We ontwikkelen en organiseren watergerelateerde diensten. Zo bieden we ondersteuning aan leden en hun leveranciers, opdrachtnemers en particulieren. Hieronder schetsen we enkele praktijkvoorbeelden van onze rol als dienstverlener.

Opleidingscentrum

AquaFlanders staat in voor de opleiding en erkenning van keurders van waterinstallaties en rioleringen. Als opleidingscentrum organiseren we een basisopleiding en permanente vorming voor keurders van waterbedrijven, (private) keuringsorganisaties en onafhankelijke bedrijven.

We leiden ook waterscanners op die mensen adviezen, tips en informatie geven om water te besparen. Zo geven we mee vorm aan de waterscan die mensen aanzet tot duurzamer watergebruik.

Dagelijkse zorg voor iedere medewerker

Vanuit de sector voelden we de nood aan een vakopleiding hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen. Deze specifieke, technische opleiding maakt van hygiënisch en veilig werken aan ondergrondse leidingen een prioriteit. De vakopleiding zorgt voor de nodige basiskennis bij zowel uitvoerders (aannemers) als bij toezichters van de waterbedrijven.

Keuringsplatform

Door AquaFlanders erkende keurders kunnen terecht op ons online keuringsplatform ‘AFK’ voor de opmaak van keuringsattesten en informatie over keuringen.

Technische voorschriften

We werken aan de standaardisatie van leidingmaterialen en -uitvoeringen onder de Vlaamse waterbedrijven. Dat doen we door continu voorschriften te actualiseren en optimaliseren. Daarnaast volgen we nauwgezet de marktontwikkelingen van leidingsystemen en doen zo nodig onderzoeken. Ook bij schadegevallen of materiaalclaims zoeken we naar een gezamenlijke oplossing. Dat is de weg naar duurzamere leidingsystemen die rekening houden met: een gunstige prijs-kwaliteitverhouding, optimaal stockbeheer, gestandaardiseerde herstelmethodes en een rationeel investeringsbeleid.

Nooddrinkwater

Bij een ernstige bedreiging voor de gezondheid onderbreken waterbedrijven de levering van kraanwater. Wanneer meer dan 100 aftakkingen langer dan 24u zonder zuiver kraanwater vallen, wordt beroep gedaan op de procedure nooddrinkwater. AquaFlanders organiseert deze dienstverlening met gezamenlijke middelen van de Vlaamse waterbedrijven. De procedure wordt om de drie jaar getest en regelmatig toegelicht aan de noodplanningsambtenaren.

Informeren

Wil je weten wie je waterbedrijf of rioolbeheerder is? Of zoek je een keurder in jouw regio? AquaFlanders staat klaar om vragen te beantwoorden. Op ons secretariaat beantwoorden we allerhande vragen over de sector. Ook op onze website staat heel wat nuttige informatie.

icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite