Belangenbehartiger

We zijn de belangenbehartiger van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Onze organisatie voert een dynamisch public affairs-beleid naar alle stakeholders. Zo dragen we ertoe bij dat onze leden hun strategische doelstellingen realiseren.

Duurzaam waterbeleid

Het veranderende klimaat en menselijke activiteiten zetten water onder druk. AquaFlanders wil dit water, de bron van alle leven, veiligstellen voor toekomstige generaties. Daarom werken we met passie en in overleg met alle stakeholders aan de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam waterbeleid.

Als belangenbehartiger hebben we het mandaat om namens de hele sector te communiceren en ervoor te zorgen dat standpunten gecoördineerd, afgestemd en gedragen worden. Deze standpunten vertalen we in een public affairs-beleid op Vlaams niveau. Bovendien vertegenwoordigen we de sector in heel wat overkoepelende organen.

icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite