Promotor

We vergroten waterbewustzijn en de publieke aanvaarding van circulair water en een integraal waterbeleid in Vlaanderen. We voeren een dynamisch marketing- en communicatiemeerjarenbeleid, in lijn met het public affairs-beleid.

AquaFlanders bekommert zich om water in alle facetten. Als federatie staan we voor gezond, kwaliteitsvol en betaalbaar water. Duurzaam en integraal – over de hele keten – beheerd voor iedereen in Vlaanderen. Deze missie vertalen we in een dynamisch communicatiebeleid.

Enkele voorbeelden uit de praktijk.

#ikdrinkkraanwater

De campagne #ikdrinkkraanwater nam in 2019 een vliegende start. De missie: bredere sensibilisering rond duurzaam watergebruik. Water uit de kraan is in de eerste plaats drinkwater. Daarom moeten we in vraag stellen hoe we omgaan met dit kwaliteitsvolle water.

Tijdens de week van de Duurzame Gemeente in 2021 lanceerden we een nieuw charter voor gemeenten. Dat zet de Vlaamse gemeente ertoe aan om duurzaam watergebruik en de waarde van kraanwater te promoten bij hun inwoners. Een maand later volgenden kant-en-klare educatieve pakketten voor de scholen.

In een volgende fase zal #ikdrinkkraanwater zich ook richten op bedrijven, jeugd- en sportverenigingen.

Communicatie

We voerden heel wat vernieuwingen door op vlak van communicatie. De nieuwe website kreeg vorm, 6 sociale media-accounts en een YouTube-kanaal zagen het levenslicht en ook onze digitale nieuwsbrieven kregen een grondige update.

Pers

We hebben het mandaat om namens de sector te communiceren. Als koepelorganisatie zijn we dan ook het aanspreekpunt voor de pers. Daarbij nemen we graag een proactieve houding aan en zorgen we ervoor dat standpunten steevast binnen de sector gecoördineerd, afgestemd en gedragen worden.

icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite