Klimaatrobuuste watersystemen

Kraanwater

Klimaatrobuuste watersystemen zijn zowel gewapend tegen langdurige periodes van droogte als tegen periodes met intense neerslag. Dat vraagt aanpassingen aan de drinkwater- en rioolinfrastructuur.

Water is immers een schaars goed in Vlaanderen. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater op een duurzame manier garanderen is dan ook een uitdaging voor de waterbedrijven. Daarom voerden we op sectoraal niveau een impactstudie uit om hun investeringsportefeuille opnieuw te actualiseren. Om de impact en efficiëntie van toekomstige investeringen te maximaliseren, ontwikkelden we een impactwijzer. Deze maakt het mogelijk om de impact van investeringen op een meer holistische manier te bepalen wat helpt om investeringen te prioriteren.

Ook in het beleid zijn belangrijke stappen gezet. Zo is verder invulling gegeven aan de stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027. Op hun beurt publiceerde de Vlaamse Regering op 8 maart het nieuwe besluit over de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie. Het sein voor AquaFlanders om een nieuwe werkgroep ‘Vlaams drinkwaterbesluit’ op te richten die zich volledig toelegt op het coördineren en operationaliseren van acties die voortvloeien uit dit besluit.

Maar verdere stappen zijn nodig. Daarom stelden de waterbedrijven en rioolbeheerders een memorandum op met het oog op de verkiezingen in 2024. Daarin maken we aan toekomstige beleidsmakers een aantal belangrijke aandachtspunten en voorstellen kenbaar. Een van die aandachtspunten is de bescherming van onze drinkwaterbronnen zodat ook toekomstige generaties hiervan gebruik kunnen maken. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de vergunning van de grondwaterwinningen en de complexe procedure om een omgevingsvergunning aan te vragen. Rond deze en andere thema's werkte AquaFlanders sectorale standpunten uit.

Daarnaast deden we een verkennend onderzoek naar het drinkwaterverbruik in de zomer van 2022. Daarin zagen we ondanks de droogte minder uitgesproken piekverbruiken. Het onderzoek leerde ons dat geld besparen, water veiligstellen voor toekomstige generaties en zorg voor natuur en milieu de belangrijkste factoren zijn die het gedrag van consumenten sturen. Zorg voor natuur en milieu is ook voor de watersector belangrijk. Daarom bracht de werkgroep ‘Carbon Footprint’ de CO2-voetafdruk van de sector in kaart met de ambitie om een globaal klimaatplan voor de sector op te maken.

De waterbedrijven zetten bovendien in op een verdere daling van de lekverliezen. In 2023 organiseerde AquaFlanders daarom voor het eerst de basisopleiding lekzoeken. 34 lekzoekers in spe volgden de opleiding. Daarnaast volgden 8 waterscanners een opleiding en reikte AquaFlanders 109 certificaten voor hygiënisch en veilig werken aan ondergrondse drinkwaterleidingen uit. We ontwikkelden ook een opleiding over het Algemeen Waterverkoopreglement voor vastgoedprofessionals.

Vanuit de rol als kwaliteitsbewaker zorgt AquaFlanders voor de keuringen van waterinstallaties en privéwaterafvoeren. Daarvoor is AquaFlanders dit jaar opnieuw door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 17020:2012 (certificaat 688-INSP) type A voor keuringen aan de privéwaterafvoer en type C voor de keuring van de waterinstallatie. Dit jaar leidde AquaFlanders 20 nieuwe keurders privéwaterafvoer en 28 nieuwe keurders waterinstallatie op.

icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite