Financiering en betaalbaarheid

Kraanwater

De veranderende omstandigheden waarin de waterbedrijven en rioolbeheerders werken vragen om verhoogde en versnelde investeringen. Tegelijk is het belangrijk dat water betaalbaar blijft en dat er een billijke verdeling is van de lasten. Daarom stelt de watersector een aangepaste, toekomstgerichte financiering voor.

In januari stelden de waterbedrijven hun visie op de toekomstige financiering van de watersector voor aan de commissie 'Leefmilieu'. Daarbij gaven ze al een eerste toelichting bij deze toekomstgerichte financiering. Deze visie werkten de waterbedrijven vervolgens verder uit in een visienota

Ook de financiering van het rioolbeheer vraagt aandacht. Een sluitende financiering voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het rioolstelsel en voor het beheer ervan is noodzakelijk. Dit om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water te realiseren tegen 2027. De voorstellen voor een aangepaste financiering bundelden we in een sectoraal standpunt.

Een derde domein waarin een grondige evaluatie van de financiering noodzakelijk is zijn de heffingen en captatievergoedingen. Hierbij is het belangrijk dat het watersysteem in totaliteit beken wordt om ongewenste effecten in het watergebruik te voorkomen. Ook hier bundelden we onze aanbevelingen in een sectoraal standpunt.

icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite