Samen werken aan oplossingen

Kraanwater

In 2023 zette AquaFlanders opnieuw sterk in op de promotie van kraanwater. Met de slogan 'Kraanwater? Gaanwater' motiveren we sporters om te kiezen voor kraanwater als de ideale sportdrank. We zijn in 2023 ook voor het eerst op zoek gegaan naar dé kraanwaterschool van Vlaanderen. In die zoektocht kwamen we uit bij 't Bieske in Lanaken dat onze scholenwedstrijd won.

Maar zelfs in Vlaanderen hebben sommige mensen moeilijker toegang tot kraanwater. Om deze toegang te verbeteren deed de sector samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en andere stakeholders onderzoek naar de toegang tot water voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen. Ook in crisissituaties kan het een uitdaging zijn om altijd voldoende drinkbaar water te leveren. Daarom werd de sector betrokken bij de uitwerking van een nationaal weerbaarheidsplan uit voor drinkwater.

Voordat water uit de kraan komt, heeft het al heel wat waters doorzwommen. Dit jaar focuste de sectorale procesbenchmark op de eerste stap van het proces: het bewaken van de bestaande ruwwaterbronnen bestemd voor de productie van drinkwater.

De werkgroep 'Materialen' focust dan weer op de materialen die gebruikt worden om kraanwater te transporteren. De werkgroep actualiseerde bestaande technische voorschriften voor materialen in contact met drinkwater en publiceerde verschillende nieuwe voorschriften. In samenwerking met Buildwise werkt de werkgroep 'Materialen' ook mee aan de uitwerking van een technische voorlichtingsnota voor de binneninstallatie met goede praktijken voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp en de uitvoering van binneninstallaties.

Via Belgaqua levert AquaFlanders dan weer een bijdrage aan de HYDROCHECK-certificatie voor materialen in contact met drinkwater en de toestellenlijst. Dat resulteert in een lijst die consumenten kunnen raadplegen om te controleren of de toestellen die ze willen installeren een externe beveiliging nodig hebben.

De sector zet daarnaast in op gezamenlijke aanpak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De werkgroep 'Innovatie' presenteerde daarvoor in 2023 een visietekst. Ook de data-innovatie zet zich door in de sector. Met ondersteuning van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten werken de waterbedrijven aan een NRW Ecosysteem om lekken efficiënter op te sporen op basis van data.

Tot slot zet AquaFlanders ook in op samenwerking op federaal en Europees niveau via mandaten in Belgaqua, Eureau en Aqua Publica Europea. Belangrijke thema’s hierbij waren: stedelijke afvalwaterzuivering (Urban Wast Water Treatment Directive), groene financiering en duurzaamheid, veerkracht en veiligheid, energie en klimaat, nieuwe mogelijkheden voor inkomsten en waterschaarste.

icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite