Waterkwaniteit

Kraanwater

Door het veranderende klimaat zien we enerzijds meer langdurige droge periodes en anderzijds periodes met intense neerslag en resulterende wateroverlast. Daarmee gecombineerd daalt het gemiddelde kraanwaterverbruik, maar is er een piekvraag in droogteperiodes. Aan deze veranderende realiteit moeten we ons aanpassen. In de winter trachten we water zoveel mogelijk vast te houden om de droge zomer te kunnen overbruggen.

Ook afgelopen zomer zorgden we mee voor de nodige afstemming rond de aanpak van de droogte en rond de leveringszekerheid. Zowel binnen de sector als met alle stakeholders binnen de adviesgroep droogte en de Vlaamse droogtecommissie. Daarnaast maakt AquaFlanders deel uit van de high level task force droogte die de realisatie van de Blue Deal begeleidt. Vanuit de sector werd ook een impactstudie gerealiseerd om de vraag naar water en het aanbod in balans te houden.

Een belangrijk aandachtspunt in de actieplannen van de waterbedrijven is geen water verloren laten gaan. Hoe ze dat doen? Daarover gaven de waterbedrijven in 2022 toelichting aan de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement tijdens een bezoek aan een waterproductiecentrum in Walem. Aanvullend organiseerde AquaFlanders een NRW Ecosysteem in samenwerking met Vlakwa en de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarin bundelden de waterbedrijven de krachten met de industrie en kennisinstellingen om versneld oplossingen te realiseren om waterverliezen te beperken.

Niets verloren laten gaan betekent ook sensibiliseren om waterverspilling te vermijden. Daarom lanceerden we de online zelfscan water. Daarmee kan iedereen snel en eenvoudig hun watergebruik in kaart brengen. Een daaruit volgend persoonlijk rapport met tips op maat helpt om thuis water te besparen.

Om in de toekomst gerichter te sensibiliseren en informeren, organiseerden we tot slot de Grote Waterenquête samen met Vlakwa en Universiteit Gent. De Grote Waterenquête bracht in kaart hoe Vlaanderen anno 2022 denkt over water en hoe we water gebruiken.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite