Waterkwaliteit

Kraanwater

Voldoende water hebben is één zaak. Het is natuurlijk belangrijk dat het water ook van uitstekende kwaliteit is. Zowel de kwaliteit van het drinkwater als dat van de watersystemen.

De nieuwe stroomgebiedbeheerplannen van de Vlaamse Regering voor de periode 2022 tot 2027 bevatten maatregelen en acties om de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater te verbeteren en om onze regio te beschermen tegen overstromingen en droogte. In oktober 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor de herziening van de Richtlijn Afvalwater. De herziening past in de Europese Zero Pollution Ambitie en de doelstellingen uit de Green Deal. Dit is een goede stap richting een betere integratie van verschillende Europese richtlijnen zoals de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Het laatste is vertaald naar een Vlaams Drinkwaterbesluit. Dat legt de focus op risicobeheer van bron tot kraan. Op een verbetering van de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen. Op de promotie van kraanwater en op een betere voorlichting van het grote publiek over de openbare waterbevoorrading.

Algemeen wordt ingezet op het verhogen van het inzicht in de werking van de openbare waterleveranciers, op een verhoogde mate van sturing vanuit de Vlaamse overheid en op de ontwikkeling van het instrumentarium voor de sturing en opvolging.

De sector formuleerde ook standpunten rond PFAS en bronbescherming die moeten bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Ook een gezamenlijk engagement met andere sectorfederaties om het gebruik van loodvrije en loodarme materialen in binneninstallaties voor drinkwater te stimuleren zal een belangrijke bijdrage leveren om een einde te maken aan de aanwezigheid van lood in kraanwater.

In het kader van Biostable, één van de speerpunten van de AquaFlanders leerstoel voor duurzaam drinkwater aan de Universiteit Gent, is afgelopen jaar een pilootinstallatie opgestart. De installatie bestaat uit drie afzonderlijke circuits van honderd meter met levensecht distributienet met een volgroeide biofilm. Deze installatie laat de onderzoekers toe om in gecontroleerde omstandigheden onderzoek te doen naar de biostabiliteit van drinkwater tijdens het transport en de distributie. Dit onderzoek zal de waterbedrijven helpen om de drinkwaterkwaliteit tot bij de klant blijvend te waarborgen.

De procesbenchmark ‘bewaken van bestaande grondwater- en oppervlaktewaterbronnen bestemd voor de productie van drinkwater’, inmiddels de negende procesbenchmark van AquaFlanders, is in 2022 uitgevoerd en afgerond. Conform het waterwetboek moeten de waterbedrijven de risico’s voor de volksgezondheid beperken bij de productie, de levering en het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie. Het doel van het proces is dan ook om de waterkwaliteit- en kwantiteit van de ruwwaterbronnen op te volgen en te bewaken, zodat zowel op korte als op langere termijn voldoende kwaliteitsvol water, waarvoor de zuiveringsinspanningen zo laag mogelijk zijn, kan worden aangeboden aan abonnees.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite