Samenwerking

icon
Kraanwater

In 2021 zijn onder de vlag van de CIW 2.0 verschillende nieuwe projectgroepen opgestart. Deze structurele samenwerking tussen verschillende partijen is essentieel voor de uitvoering van de Blue Deal en een integraal beheer van ons water. De samenwerking tussen de waterbedrijven onderling wordt verder geoptimaliseerd wat leidt tot een betere efficiëntie en effectiviteit van de drinkwatervoorziening.

Deze samenwerking is ook tastbaar op het terrein. Zo versterkten Pidpa en water-link de verbinding tussen hun drinkwaternetten door de installatie van een nieuwe collector in Viersel. Daarmee kunnen ze grote volumes water uitwisselen. Zo wapenen ze zich tegen droogte in Vlaanderen. Aquaduin, De Watergroep en FARYS gaven het startschot voor een proefproject aan sluizencomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort. Deze proefinstallatie kan zowel zoet, brak als zout water zuiveren tot drinkwater. Als de resultaten positief zijn, zal tegen 2025 een nieuw waterproductiecentrum gebouwd worden dat 30.000 gezinnen van water voorziet. Ook in de Antwerpse haven worden nieuwe, duurzame waterbronnen aangeboord. water-link, Aquafin en Ekopak slaan er de handen in elkaar om van lokaal huishoudelijk afvalwater industrieel koelwater te maken. De piloottesten hiervoor zijn van start gegaan. 

Daarnaast werden ook met andere partners samenwerkingen aangegaan. Zo was er in het voorjaar een vijfdelige serie te zien op Kanaal Z over de toekomst van water- en rioleringsbeleid in Vlaanderen. AquaFlanders verleende bovendien haar medewerking aan een Kanaal Z-uitzending van BENOR over waterbeheer in individuele en collectieve huisvesting. Op Matexpo gaf algemeen directeur Carl Heyrman op zijn beurt een presentatie over de toekomst van water in Vlaanderen en de uitdagingen en opportuniteiten voor de bouwsector.

Op Europees niveau werkte AquaFlanders als lid van EurEau mee aan breed gedragen standpunten rond het lozen van PFAS. In het kader van de herziening van de Europese richtlijn stedelijk afvalwater werd ook een standpunt rond het lozen van industrieel afvalwater geformuleerd.

Om kennisuitwisseling en de kwaliteit van de opleidingen in de sector verder te versterken, werd afgelopen jaar een nieuwe werkgroep ‘Kennisdeling en opleidingen’ opgericht. Deze zal vanaf 2022 de opleidingen binnen de sector in kaart brengen en opportuniteiten voor verdere synergiën identificeren.

Tot slot organiseerden we in het najaar een netwerkevenement voor al onze leden en partners in Technopolis. Een uitgelezen moment om de partnerschappen te versterken en samenwerking verder te faciliteren.

“Samenwerking en innovatie zijn essentieel om de watervraagstukken van morgen te beantwoorden. Daarbij zet de sector in op een integrale benadering van de volledige waterketen.”

- Brecht Vermeulen, voorzitter AquaFlanders

Voorwoord B. Vermeulen
icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite