Middelen en instrumenten

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Kraanwater

Naar aanleiding van de derde waterbeleidsnota die in 2021 gepubliceerd is, worden de krachtlijnen van de visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid vastgelegd.  In 2021 is het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas afgerond.  De derde generatie stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 is tot stand gekomen. Deze plannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren. Een belangrijk instrument voor de verdere uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal Waterbeleid.

In het kader van de Blue Deal zijn bovendien opnieuw extra financiële middelen vrijgemaakt. Deze moeten innovatieve financiering bevorderen. Zo zette de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een subsidieprogramma op voor gemeenten die regenwater op openbaar domein opvangen en hergebruiken. Daarmee ondersteunen ze oplossingen voor waterschaarste, voorkomen ze overstromingen in bebouwde ruimte en beschermen we onze kostbare waterbronnen. Aanvullend lanceerde de VMM ook een subsidieprogramma voor bedrijven die in samenwerking met Aquafin effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties hergebruiken.

Daarnaast organiseerde AquaFlanders samen met de VMM en Vlakwa een kennisevenement rond niet in rekening gebracht water. De sector maakte samen met externe partners een stand van zaken op van de beschikbare middelen en instrumenten in de strijd tegen lekverliezen. Technologie en innovatie spelen daarin immers een belangrijke rol. De sector heeft nu ook een gespecialiseerd opleidingsprogramma ontwikkeld voor lekzoekers. 

2021 was ook het jaar van de Waterf$*#?-campagne. Een sensibiliseringscampagne om mensen bewust te maken van de prijs van water. Met het waterkompas creëerden we een handig instrument om in kaart te brengen hoeveel geld iemand kan besparen door kraanwater te drinken in plaats van flessenwater. Aanvullend hebben we de tool zelfscan water ontwikkeld waarmee gebruikers hun waterverbruik in kaart kunnen brengen. In een persoonlijk rapport krijgen ze praktische tips om duurzamer met water om te gaan.

Tot slot voerden de waterbedrijven samen met KPMG een benchmarkoefening uit voor het facturatieproces. Daarmee willen ze de transparantie binnen de sector verder verhogen en hun bedrijfsvoering optimaliseren. De benchmark toonde dat het facturatieproces bij de waterbedrijven zeer matuur is.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite