Financiering

Kraanwater

De oplossingen om kwaliteitsvol water in voldoende mate en op een veilige manier beschikbaar te stellen in een sterk veranderende context, vragen om verhoogde en versnelde investeringen. Zowel in de drinkwater- als in de rioleringsinfrastructuur. De financiering van deze investeringen moet kostendekkend blijven. Tegelijk is het belangrijk dat water betaalbaar blijft. Een toekomstgerichte financiering met oog voor integraal waterbeheer is de oplossing.

In het voorbije jaar hebben we onderzocht hoe enerzijds de bestaande infrastructuur beter kan aangewend worden om de leveringszekerheid te verhogen. Anderzijds werden de geplande middellange en langetermijninvesteringen tegen het licht gehouden. Er wordt gewerkt aan een stappenplan ter implementatie van een objectief afwegingskader voor investeringen in drinkwaterinfrastructuur.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de adviesraden aan de Vlaamse Regering rond de tariefstructuur in Vlaanderen, stellen we een sectorale visienota op voor de herziening van de tariefstructuur.

Afgelopen jaar legden 4 waterbedrijven hun tariefplannen voor de periode 2023 tot 2028 voor aan de WaterRegulator. Dit zorgt voor meer transparantie en voorspelbaarheid.

Daarnaast organiseerde AquaFlanders een webinar voor gemeenten en rioolbeheerders over de besteding van de rioolsubsidiekredieten 2023. Dit om de subsidiekredieten optimaal aan te wenden.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite