Duurzaamheid

Kraanwater

De Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders hechten veel belang aan duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Zo actualiseerden ze dit jaar het rapport Carbon Footprint en zetten ze belangrijke stappen vooruit in de opmaak van een klimaatplan.

Op het CIW Waterforum gaven we een sessie over de weg naar een waterzekere drinkwaterproductie en werd meer inzicht verschaft in de impact van de klimaatverandering op onze drinkwaterproductie en in de oplossingen van de waterbedrijven.

Met de Green Deal sportdomeinen wordt ingezet op kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. AquaFlanders en haar leden zetten mee de schouders onder deze Green Deal.

Daarnaast zetten we volop in op sensibiliseren rond duurzaam watergebruik. In december studeerde de eerste lichting waterambassadeurs af. Tijdens het pilootproject Waterklassen werden zo'n 250 leerlingen opgeleid via workshops gespreid over twee schooljaren. Veel scholen denken zelf ook al na over duurzaam watergebruik en kiezen vandaag bijvoorbeeld al voor kraanwater. Zij kunnen rekenen op steun van de Vlaamse waterbedrijven om hun engagementen waar te maken en hun projecten en acties in de kijker te zetten. Dit jaar organiseerde AquaFlanders een heuse scholenwedstrijd om het een extra duwtje in de rug te geven. Via een online platform kunnen ze hun acties en projecten in de kijker zetten. Zo kunnen ze elkaar inspireren en motiveren. Bovendien kunnen ze stemmen op dé Kraanwaterschool 2022-2023.

En met de slogan 'jonge geleerd is oud gedaan', lanceerde AquaFlanders dit jaar ook nieuwe educatieve pakketten voor het kleuteronderwijs en de B-stroom van het secundair onderwijs.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite