AquaFlanders jaarverslag 2022

Voorwoord

Kwaliteitsvol en betaalbaar water dat in voldoende mate en op een veilige manier beschikbaar is. Toekomstgericht en integraal beheerd – over de hele keten – voor iedereen in Vlaanderen. Dat is de missie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, verenigd binnen AquaFlanders. Een missie waaraan we met passie samenwerken in overleg met alle stakeholders en beleidsmakers.

Voorwoord B. Vermeulen

Dat doen we in een sterk veranderende context. Het veranderende klimaat en menselijke activiteiten zetten water onder druk. Zowel een tekort aan water als wateroverlast, vormen acute, strategische uitdagingen. Samen willen we dit water, de bron van alle leven, veiligstellen voor toekomstige generaties.

Dat vraagt om oplossingen op verschillende domeinen om de klimaatrobuustheid van onze watersystemen verder te versterken.

In de eerste plaats willen we voldoende water kunnen blijven leveren, ook aan toekomstige generaties. Onze tweede doelstelling is de kwaliteit van het drinkwater en de watersystemen veiligstellen.

Naast deze acute uitdagingen ten gevolge van het veranderende klimaat, werken onze leden ook aan oplossingen voor meer courante uitdagingen. Efficiënte dienstverlening is belangrijk om de misse van de waterbedrijven en rioolbeheerders te realiseren. We willen ook duurzaam ondernemen door verder te digitaliseren en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Deze oplossingen vragen om verhoogde en versnelde investeringen. Zowel in de drinkwater- als in de rioleringsinfrastructuur. Dat vraagt een toekomstgerichte financiering met oog voor integraal waterbeheer zodat water betaalbaar blijft.

Aan al deze oplossingen is ook in 2022 hard gewerkt. In dit activiteitenverslag houden we halt bij onze realisaties van het afgelopen jaar.

Ik wens je alvast veel leesgenot.

Brecht Vermeulen
Voorzitter AquaFlanders

Quote C. Heyrman

“De zomer van 2022 was opnieuw erg droog. We kwamen de zomer echter door omdat we goed voorbereid waren. Op deze ingeslagen weg willen we verdergaan om Vlaanderen ook in te toekomst van voldoende kwaliteitsvol water te voorzien.”

- Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

2022 in cijfers

6

Waterbedrijven

3.812

Voltijdse tewerkstellingen in de sector

357.5 miljoen m3

Totaal geproduceerd drinkwater

84 l/dag

Drinkwater per persoon

Augustus / februari

Maanden met hoogste en laagste verbruik

84 / 300

Gemeenten zijn zelf rioolbeheerder

129 / 300

Gemeenten besteden rioolbeheer uit aan waterbedrijf
icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite