AquaFlanders jaarverslag 2021

Voorwoord

2021 was een jaar vol stroomversnellingen.
Samen met onze leden zetten we opnieuw belangrijke stappen op vlak van duurzaam waterbeleid. Belangrijke stappen op weg naar een klimaatrobuuste watervoorziening en leefomgeving voor toekomstige generaties.

Voorwoord B. Vermeulen

Ook dit jaar bleek immers dat er nood is aan verdere acties. Niet de droogteproblematiek, maar de impact van overstromingen drukten ons met de neus op de feiten. De uitvoering van de Blue Deal en de Europese Kaderrichtlijn Water, door de watersector vertaald in het strategisch plan waterbevoorrading, zijn dan ook topprioriteit voor de waterbedrijven en rioolbeheerders.

Want, water, dat is van iedereen, voor iedereen en door iedereen. AquaFlanders en haar partners bundelen de krachten voor een duurzaam, integraal waterbeleid met circulair watergebruik. Zo willen we betaalbaar en kwaliteitsvol kraanwater verzekeren voor iedereen en van Vlaanderen een meer klimaatrobuuste regio maken. Elk individu, elke organisatie en elke overheid kan hieraan een steentje bijdragen.

In dit activiteitenverslag, navigeren we door 2021. We houden halt bij de realisaties van het afgelopen jaar. Dat zijn er heel wat. Deze realisaties koppelen we aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Universele doelstellingen, vertaald naar lokale acties die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze doelstellingen hebben we, naar analogie met het negende wereldwaterforum, ingedeeld in vier belangrijke uitdagingen voor de watersector: waterzekerheid, nieuwe ontwikkelingen, samenwerking en middelen en instrumenten. Deze uitdagingen zijn we ook dit jaar vol vertrouwen aangegaan.

Ik wens u alvast veel leesgenot.

Brecht Vermeulen
Voorzitter AquaFlanders

Quote B. Vermeulen

“De leveringszekerheid van water garanderen en van Vlaanderen een klimaatrobuuste regio maken. Dat blijft de topprioriteit van onze waterbedrijven en rioolbeheerders. AquaFlanders speelt hierin een belangrijke coördinerende en faciliterende rol.”

- Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

2021 in cijfers

6

Drinkwaterbedrijven

89 / 211

Gemeenten zijn zelf rioolbeheerder

3.006

Voltijdse tewerkstellingen in de sector

89 l/dag

Drinkwater per persoon

85%

Vlamingen drinkt kraanwater

Juni / augustus

Maanden met hoogste en laagste verbruik

305 miljoen m3

Totaal geproduceerd drinkwater

231,5 miljoen m3

Water verbruikt
icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite