Ook morgen moet de kwaliteit van ons kraanwater 100% zijn

Kraanwater

Kwaliteitsvol kraanwater is en blijft onze prioriteit. Om dit blijvend te garanderen voltooiden we in juni 2020 samen met de watersector de procesbenchmark ‘Nieuwe risico’s en meettechnologieën’. Deze benchmark brengt het proces in kaart waarmee we potentiële risico’s voor de drinkwaterkwaliteit identificeren en nieuwe meettechnologieën introduceren.

Waterbedrijven zetten de puntjes op de i

Boven op de inspanningen die de Vlaamse waterbedrijven leveren om de kwaliteit van het kraanwater te monitoren, besteden zij veel aandacht aan de identificatie van mogelijke risico’s voor de kwaliteit. De resultaten van de benchmarkoefening waren dan ook positief.

Toch zitten de waterbedrijven niet stil. Ze werkten individuele verbetertrajecten uit. Aanvullend zetten ze in op gezamenlijke initiatieven om nieuwe risico’s nog sneller te identificeren. Uniformiteit is daarbij belangrijk. Daarom heeft de sector samen met de VMM een gestandaardiseerde risicomatrix uitgewerkt. Voor de realisatie van de actieplannen vragen de waterbedrijven bijkomende ondersteuning van de Vlaamse overheid. Die is nodig om bepaalde onderwerpen diepgaander te kunnen onderzoeken, zoals bijvoorbeeld legionella.

“De verantwoordelijken van de laboratoria van de waterbedrijven overleggen op regelmatige basis over de aanpak van nieuwe risico’s en meettechnologieën. De volgende stap is structurele, sectorbrede werkgroepen opzetten rond specifieke onderwerpen. Zo kunnen we efficiënter kennis uitwisselen, bijvoorbeeld over nieuwe uitdagingen en onderzoeken. Verder zal de sector nieuwe risico’s in kaart brengen en meettechnologieën blijven verfijnen en documenteren.”

- Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

Meer info vind je op onze website.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite