Nieuw keuringsplatform en accreditatie volgens ISO 17020-norm

Kraanwater

In mei gingen we van start met de bouw van een nieuw keuringsplatform. Ook de voorbereidingen op de accreditatie volgens de ISO 17020-norm gingen van start.

Op het AquaFlanders Keuringsplatform ‘AFK’ kunnen keurders en gemeenten terecht voor de opmaak van keuringsattesten en alle nuttige informatie over keuringen.

De ISO 10720-accreditatie vereiste een grondige voorbereiding. Deze accreditatie heeft een impact op al onze keuringsactiviteiten: van de opleiding van keurders tot en met het valideren van keuringen. Tijdens de voorbereiding hebben we alle processen die betrekking hebben op keuringen in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Verder hebben we KPI’s opgesteld, een risicoanalyse uitgevoerd en een nieuw documentbeheersysteem geïmplementeerd. Ook met een latere ISO 9001-accreditatie is al rekening gehouden. Kortom, aan alles is gedacht.

Het was dan ook alle hens aan dek dit jaar. Maar, dankzij de buitengewone inzet van het volledige AquaFlanders-team zijn we goed voorbereid op de accreditatie door BELAC. Die volgt in 2021.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite