Welke uitdagingen wachten ons de komende jaren?

blue deal logo

2020 staat in de top 10 van warmste jaren sinds het begin van de waarnemingen. De droogte heeft de afgelopen vier jaar een immense impact gehad. Ook op de watervoorziening in Vlaanderen. Waterexperts voorspellen dat we tegen 2100 mogelijk 30 tot 70% minder neerslag krijgen tijdens de zomer. Dat vraagt om actie.

De Blue Deal

Op 28 juli kondigde minister Zuhal Demir die actie aan: de Blue Deal. De Vlaamse overheid maakt in een eerste fase 75 miljoen euro vrij in de strijd tegen droogte. Onder meer voor investeringen in grootschalige infiltratie- en bufferbekkens, ontharding in de steden en circulair watergebruik in de landbouw en industrie.

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse Regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Ze wil de problematiek op een structurele manier aanpakken met verhoogde inzet van middelen en de juiste instrumenten. In deze deal betrekt ze de industrie en landbouw als deel van de oplossing. Daarbij is een duidelijke voorbeeldrol weggelegd voor de Vlaamse en andere overheden.

blue deal logo

70 maatregelen verdeeld over 6 sporen

  1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving.
  2. Circulair watergebruik is de regel.
  3. Landbouw en natuur zijn deel van de oplossing.
  4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden.
  5. De bevoorradingszekerheid verhogen.
  6. Samen investeren in slimmere, robuustere en meer duurzame watersystemen.

De acties die AquaFlanders en haar leden in het kader van de uitwerking van de visie 2030 al opzetten, passen perfect in deze Blue Deal.

Conform de bepalingen van de Blue Deal richtte de Vlaamse Regering de High Level Taskforce ‘Droogte’ op die de Vlaamse minister van Omgeving bijstaat in de strijd tegen droogte en waterschaarste.

Meer info over de Blue Deal vind je op de website van minister Zuhal Demir.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite