AquaFlanders jaarverslag 2019

AquaFlanders

2019

Jaarverslag

Voorwoord

In 2019 traden we meer dan ooit gezamenlijk naar buiten als sector. We lanceerden de sensibiliseringscampagne #ikdrinkkraanwater, waarbij we heel wat media-aandacht genoten en meer dan 2 miljoen online interacties genereerden. Maar daar bleef het niet bij ; een nieuwe website werd onder de doopvont gehouden. De digitalisering van o.a. het jaarverslag en onze nieuwsbrieven deden hun intrede en vanzelfsprekend konden wij niet ongezien blijven op de diverse sociale media.

Voorwoord

Intern investeerden we in een onlinecommunicatie met de invoering van een digitaal ledenplatform, hierop werken we samen aan gezamenlijke projecten, studies en standpunten. Verder in dit verslag kan u een beknopte samenvatting terugvinden van de verschillende werkgroepen elk binnen hun domein en waar al onze leden actief bij betrokken zijn.

Een ad hoc werkgroep binnen AquaFlanders startte in 2019 met de uitvoering van een grondige impactstudie in het kader van de droogteproblematiek. Daarbij werden geïnventariseerde projecten van de sector geanalyseerd en werd de impact hiervan bekeken op de robuustheid van de drinkwatervoorziening voor Vlaanderen. Tevens werd gevraagd om eventuele lacunes te detecteren en voorstellen te formuleren voor mogelijk bijkomende maatregelen.

Naar aanleiding van het in voege treden van het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement, organiseerden we in oktober een studiedag op de vakbeurs Aquarama waarbij uitvoerig de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer centraal stonden.

Binnen ons opleidingscentrum bundelden wij onze krachten voor een gezamenlijke vakopleiding met als doel een uniforme en correcte uitvoering van de werken te coördineren door alle uitvoerders. In dit kader lanceerden wij in het najaar van 2019 de gloednieuwe vakopleiding “hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen”. Deze opleiding is gericht aan medewerkers van de waterbedrijven en aannemers en werd in samenwerking met de Bouwunie en de Confederatie Bouw vormgegeven.

We publiceerden opnieuw twee benchmarkrapporten van de sector, waarmee we de eigen werking en middelen continue evalueren en optimaliseren.

De vele uitdagingen in de toekomst voor de watersector zetten ons verder aan om een strategische visie uit te werken rond de drinkwatervoorziening in Vlaanderen op middellange termijn.

Veel leesgenot.
Mieke Van Hootegem
Voorzitter AquaFlanders.

2019 in cijfers

6

Drinkwaterbedrijven

102 / 198

Gemeenten die zelf rioolbeheerder zijn tov gemeenten die dit uitbesteden aan intergemeentelijke rioolbeheerder

3604.5

Voltijdse tewerkstelling in de sector

3.000.000

Abonnees

349.439.967 m3

Verbruik

204.405.892 m3
145.034.075 m3

Huishoudelijke versus niet-huishoudelijke klanten (gefactureerd)

100 l/dag

Drinkwater per persoon

Juli & Januari

Maanden met het hoogste & laagste verbruik

84%

% Vlamingen dat kraanwater drinkt
icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite